Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
W Garwolinie


Terapia

Celem terapii dzieci i młodzieży jest pomoc w zrozumieniu przyczyn doświadczanych kłopotów, by umożliwić konstruktywne uporanie się z nimi i zapewnić płynność dalszego rozwoju. Pozwala to w dalszej perspektywie na prowadzenie harmonijnego i satysfakcjonującego trybu życia.


Rehabilitacja

Rehabilitacja to forma kompleksowego wsparcia, które jest kierowane do osób niepełnosprawnych fizycznie. Celem rehabilitacji jest przywrócenie całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej. Różne formy rehabilitacji skierowane są do pacjentów z różnymi problemami.


Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju jest bezpłatną, kompleksową formą pomocy skierowaną do najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością. Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole – I klasa szkoły podstawowej.

Diagnoza

Jako jedyna placówka w Garwolinie posiadamy możliwość diagnozowania całościowych zaburzeń rozwoju (autyzmu, zespołu aspergera).
Zajmuje się tym zespół specjalistów: psycholog, neurologopeda, psychiatra.
Ponadto DIAGNOZUJEMY i wystawiamy opinie honorowane przez PLACÓWKI OŚWIATOWE.


poradnik

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) są to specjalistyczne i wielokierunkowe zajęcia, przysługujące dzieciom z...