Monika Ostałowska

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym ( Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).

Posiadam Certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, którego jestem członkiem. Od wielu lat pracuję jako nauczyciel wspomagający z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szczególności z dziećmi z Autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cieszy mnie fakt, że mogę robić w życiu to co lubię. Praca z dziećmi jest wymagającym zajęciem, które jednocześnie daje mi wiele radości i satysfakcji, a każdy nawet najmniejszy sukces moich podopiecznych motywuje do dalszego działania i ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy.