Aleksandra Kalinowska

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie kontynuuje ten kierunek na studiach magisterskich. Jestem także słuchaczką Studium Obiektywnych Badań Słuchu SOBS w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, gdzie doskonalę swoją wiedzę z zakresu diagnostyki zaburzeń słuchu. W czasie studiów odbywałam praktyki zarówno w placówkach oświatowych, jak i prywatnych gabinetach logopedycznych. Doświadczenie w pracy z najmłodszymi pacjentami zdobywałam prowadząc zajęcia logopedyczne w żłobku. Posiadam certyfikat I i II stopnia Języka Migowego. W kręgu moich zainteresowań znajduje się diagnoza oraz terapia dzieci  w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami językowymi  i komunikacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz niedosłuchem.