rehabilitacja

Rehabilitacja to forma kompleksowego wsparcia, które jest kierowane do osób niepełnosprawnych fizycznie. Celem rehabilitacji jest przywrócenie całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej. Różne formy rehabilitacji skierowane są do pacjentów z różnymi problemami.

Z zabiegów rehabilitacyjnych mogą korzystać także osoby, które zmagają się z problemami pourazowymi. Bardzo często zleca się je osobom po złamaniach - dzięki temu mogą one szybciej wrócić do pełnej sprawności.

 • Integracji sensorycznej rozpoczyna się już w okresie płodowym, a najintensywniej przebiega w pierwszych 3 latach życia dziecka i trwa do około 7 r.ż.. Dzięki integracji sensorycznej jesteśmy w stanie prawidłowo odbierać oraz interpretować różne bodźce zmysłowe. Dzięki temu wiemy jak reagować do danej sytuacji. Występują jednak przypadki, w których ten proces nie przebiega w prawidłowy sposób. Pojawiają się wtedy problemy w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka. Zaburzenia integracji sensorycznej to również rezultatem uszkodzeń narządów zmysłów, występują u osób które posiadają wady wzroku czy niedosłuchem.
  Objawy zaburzeń integracji sensorycznej to:
  • późnienie rozwoju mowy  
  • nadmierna bądź zbyt mała wrażliwość na bodźce sensoryczne
  • problemy ze skupieniem się przez dłuższy czas na jednej czynności
  • nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej
  • obniżony poziom koordynacji ruchowej
  • trudności w zachowaniu.

  Terapia odbywa się w przygotowanym do niej pomieszczeniu. Polega na swego rodzaju zabawy terapeuty z dzieckiem. Celem zajęć jest polepszenie integracji między zmysłami w obrębie układu nerwowego. Efektem ćwiczeń jest ograniczenie bądź całkowita eliminacja nadwrażliwości sensorycznej na niepożądane bodźce lub w przypadku obniżonej wrażliwości, zostaje ona pobudzona, dzięki dostarczaniu silnych sygnałów zmysłowych. Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 • NDT-Bobath to metoda usprawniania ruchowego, która ma pomóc we wszechstronnym rozwoju, tak, by pacjent osiągnął jak największą niezależność. Koncepcja Bobath może być stosowana u niemowląt, dzieci, a także u dorosłych. Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). 
   W związku z powyższym główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:
  • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów
  • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, 
  • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

 • Fizjoterapia zajmuje się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności człowieka.

  Fizjoterapeuta pracuje m. in. pacjentami z:
  Zaburzeniami napięcia mięśniowego,
  Asymetrią ułożeniową,
  Chorobami genetycznymi,
  Opóźnieniem psychoruchowym,
  Wadami postawy.

 • Sala doświadczania świata to pomieszczenie z odpowiednio dobranym wyposażeniem i narzędzie terapeutyczne. Jest ono przeznaczone do pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Istotą takiej sali jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, które składa się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów, jakich dostarcza wyposażenie sali doświadczania świata.

  Sala doświadczania świata służy do stymulacji układu nerwowego oraz dostarczania mu bodźców, które pozytywnie płyną na koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną dziecka. Ponieważ jest ona przeznaczona do terapii różnych zaburzeń takich jak autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce i choroby psychiczne, a u dorosłych także demencja wyposażenie sali doświadczania świata jest dostosowywane do potrzeb konkretnej grupy użytkowników.

  Sala Doświadczania Świata skierowana jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, bez względu na stan zdrowia oraz kondycję fizyczną. Nadrzędnym celem jest pobudzanie głównych zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu oraz węchu. W ten sposób do układu nerwowego dostarczane są bodźce, które niezwykle korzystnie wpływają na koncentrację, pamięć, a w zależności od celu terapii: uspokajają lub aktywizują do działania.

  Terapia sensoryczna jaką jest przebywanie w sali doświadczania świata stymuluje umysł oraz różne kanały sensoryczne. Pod odpowiednim nadzorem terapeuty, pacjent może zostać „obudzony” poprzez dobrany rodzaj stymulacji, dzięki czemu wytworzą się w jego mózgu nowe połączenia neuronowe.

  Terapia przy wykorzystaniu sali doświadczania świata, czyli snoezelen, to zapewnienie dzieciom równomiernego rozwoju na różnych płaszczyznach. Sala doświadczania świata jest miejscem, które – w przeciwieństwie do świata zewnętrznego – można dostosować w pełni do potrzeb i możliwości osoby pracującej w środku nad swoimi umiejętnościami poznawczymi.

  Terapia światłem to bardzo szerokie pojęcie, które odnosi się zarówno do leczenia światłem o różnym natężeniu i barwie, jak i terapeutycznych mających na celu pobudzanie zmysłowe i stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka. Terapia światłem wycisza, trenuje świadome doświadczanie światła, koncentrację wzroku, kierunkowego postrzegania, koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę wzrokową.