diagnoza

Jako jedyna placówka w Garwolinie posiadamy możliwość diagnozowania całościowych zaburzeń rozwoju (autyzmu, zespołu aspergera).

Zajmuje się tym zespół specjalistów:

  • psycholog
  • neurologopeda,
  • psychiatra

Ponadto DIAGNOZUJEMY i wystawiamy opinie honorowane przez PLACÓWKI OŚWIATOWE.

W naszej poradni diagnozę psychologiczno–pedagogiczną przeprowadzamy:

  • gdy zachodzi potrzeba ustalenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka tj. dysleksji rozwojowej, lub ryzyko ich wystąpienia,
  • w celu oceny gotowości szkolnej dziecka,
  • w innych sytuacjach, kiedy rodzic lub opiekun prawny dziecka oraz diagnosta uznają to za konieczne.

Diagnoza intelektualna dzieci

Psychologiczna

Pedagogiczna

Psychologiczno-pedagogiczna (dysleksja, dysgrafia,
dysortografia, dyskalkulia, itp)

Gotowość szkolna

Diagnoza przetwarzania
słuchowego

Całościowych zaburzeń rozwojowych

Integracji sensorycznej

Nadpobudliwości
psychoruchowej