WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju jest bezpłatną, kompleksową formą pomocy skierowaną do najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością. Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole – I klasa szkoły podstawowej.

Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi, to działania mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Przykłady najczęstszych problemów, przez które dzieci mogą mieć potrzebę korzystania z  zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju to:

  • qxio-ios-arrow-rightuszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
  • qxio-ios-arrow-rightuszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
  • qxio-ios-arrow-rightznaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
  • qxio-ios-arrow-rightniepełnosprawność umysłową,
  • qxio-ios-arrow-rightzaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • qxio-ios-arrow-rightopóźnienie rozwoju mowy,
  • qxio-ios-arrow-rightnieprawidłowości rozwoju ruchowego,
  • qxio-ios-arrow-rightogólne spowolnienie rozwoju.
Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w dalszych okresach życia.