Mariola Białecka

Psycholog w specjalności Psychologia Zdrowia oraz Psychologia Pracy

Psychoterapeuta Poznawczo - Behawioralny

Certyfikowany Terapeuta metody Instrumental Enrichment®

Prowadzę psychoterapię szerokiego spectrum zaburzeń psychicznych w tym (zaburzeń lekowych, depresyjnych, osobowości). Ukończyłam studia z zakresu Nauk o Rodzinie oraz Integralną Profilaktykę Uzależnień. Prowadzę terapię krótkoterminową par i małżeństw.

Doświadczenie zdobywałam pracując na oddziale II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz pracując w Rodzinnych Ośrodkach Konsultacyjnych, a także jako psycholog orzecznik w zespole d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Od wielu lat pracuję w Poradni Psychologicznej prowadząc psychoterapię osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży oraz diagnozę psychologiczną, w tym również badania dla kierowców i osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Zajmuję się diagnozą Neuropsychologiczną Zaburzeń Poznawczych dzieci i osób dorosłych w tym również osób po udarach, wylewach, urazach mózgowo - czaszkowych. Prowadzę Terapię Zaburzeń Poznawczych.

Jestem Certyfikowanym Terapeutą Metody Instrumental Enrichment®.

Pracuję z osobami z zaburzeniami: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, Zespołem Aspergera, Downa, Autyzmem, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu się, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Osobami po udarach, wylewach, uszkodzeniach mózgu. Terapię wykorzystuję również do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

Przestrzegam zasad Etycznych zawodu Psychologa oraz Kodeksu Zasad Etycznych Psychoterapeuty PTP. Pracę swoją poddaję stałej superwizji.