Tomasz Wilk

Lekarz psychiatra z 16 letnim stażem.

Mąż, Ojciec, zaangażowany w Ruch Odnowy od wielu lat.

Doświadczenie zawodowe:

  • Praca z dorosłymi w PZP i poradni odwykowej
  • Praca na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży
  • Samodzielne kierowanie oddziałem odwykowym (podwójna diagnoza)
  • Absolwent podyplomowego studium psychoterapii U.J w Krakowie
  • Konsultant w poradni psychologiczno-pedagogicznej