Ewelina Nozorek

Pedagog, Trener EEG Biofeedback, Trener dr Neuronowski, Promotor Zdrowia

Podstawową wiedzę z zakresu EEG Biofeedback uzyskałam w trakcie specjalistycznych szkoleń zorganizowanych przez Ośrodek Kształcenia Medycznego AKSON. Najbogatsze źródło informacji z zakresu terapii EEG Biofeedback stanowiły dla mnie wielogodzinne warsztaty. Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach, by wiedzą i doświadczeniem czerpanym od praktyków wzbogacić swoją wiedzę. Dużo czasu poświęcam na pogłębienie wiedzy z zakresu neurofizjologii, neuropsychologii, psychologii, a także technik z wykorzystaniem biologicznego sprężenia zwrotnego. Wykorzystuję również Internet jako bogate źródło wiedzy na tematy, które są przedmiotem moich zainteresowań.

Pracę z pacjentami traktuję z entuzjazmem, staram się dawać im psychiczne i merytoryczne wsparcie zarówno w trakcje treningu, jak i indywidualnych rozmowach po zakończonych sesjach. Chętnie dzielę się z pacjentami i ich opiekunami informacjami w zakresie terapii EEG Biofeedback. W swojej pracy nie sprowadzam treningu Biofeedback do samej techniki, ale przede wszystkim do pracy z osobą trenowaną. Ważne jest dla mnie indywidualne i nieschematyczne podejście do każdego człowieka.

Nasz gabinet dysponuje najnowocześniejszym sprzętem EEG Biofeedback wyprodukowanym przez uznaną firmę ELMIKO