Sala doświadczania świata

Sala doświadczania świata to pomieszczenie z odpowiednio dobranym wyposażeniem i narzędzie terapeutyczne. Jest ono przeznaczone do pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Istotą takiej sali jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, które składa się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów, jakich dostarcza wyposażenie sali doświadczania świata.

Sala doświadczania świata służy do stymulacji układu nerwowego oraz dostarczania mu bodźców, które pozytywnie płyną na koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną dziecka. Ponieważ jest ona przeznaczona do terapii różnych zaburzeń takich jak autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce i choroby psychiczne, a u dorosłych także demencja wyposażenie sali doświadczania świata jest dostosowywane do potrzeb konkretnej grupy użytkowników.

Sala Doświadczania Świata skierowana jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, bez względu na stan zdrowia oraz kondycję fizyczną. Nadrzędnym celem jest pobudzanie głównych zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu oraz węchu. W ten sposób do układu nerwowego dostarczane są bodźce, które niezwykle korzystnie wpływają na koncentrację, pamięć, a w zależności od celu terapii: uspokajają lub aktywizują do działania.

Terapia sensoryczna jaką jest przebywanie w sali doświadczania świata stymuluje umysł oraz różne kanały sensoryczne. Pod odpowiednim nadzorem terapeuty, pacjent może zostać „obudzony” poprzez dobrany rodzaj stymulacji, dzięki czemu wytworzą się w jego mózgu nowe połączenia neuronowe.

Terapia przy wykorzystaniu sali doświadczania świata, czyli snoezelen, to zapewnienie dzieciom równomiernego rozwoju na różnych płaszczyznach. Sala doświadczania świata jest miejscem, które – w przeciwieństwie do świata zewnętrznego – można dostosować w pełni do potrzeb i możliwości osoby pracującej w środku nad swoimi umiejętnościami poznawczymi.

Terapia światłem to bardzo szerokie pojęcie, które odnosi się zarówno do leczenia światłem o różnym natężeniu i barwie, jak i terapeutycznych mających na celu pobudzanie zmysłowe i stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka. Terapia światłem wycisza, trenuje świadome doświadczanie światła, koncentrację wzroku, kierunkowego postrzegania, koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę wzrokową.