Terapia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Veronikę Sherborne jest metodą koncentrującą się na rozwijaniu sferze mocjonalno-społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu. Wbrew nazwie nie jest metodą, której głównym zadaniem jest rozwój motoryki uczestników zajęć.

Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego wpływają pozytywnie na: świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi kontaktu. Wiele dzieci z zaburzeniami rozwoju ma zaburzoną świadomość ciała, co uniemożliwia im prawidłowe kontrolowanie własnych ruchów.

Dziecko dzięki Metodzie poznaje swoje ciało, uczy się orientacji w przestrzeni, koordynacji ruchów. Ćwicząc z drugim człowiekiem uczy się współpracy, nawiązywania kontaktu, dzielenia radości z innymi (umiejętności społeczne). Dodatkowo dziecko buduje zaufanie do siebie i opiekuna, poczucie sprawstwa, poczucie własnej wartości. Poczucie bezpieczeństwa wyzwala twórczość.

W metodzie Veroniki Sherborne wyróżnia się cztery główne grupy ćwiczeń:

  • ruch prowadzący do poznawania własnego ciała
  • ruch kształtujący związki z otoczeniem fizycznym
  • ruch prowadzący do wytworzenia związku z drugim człowiekiem
  • ruch kreatywny.