Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to szereg  działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka.

Najważniejszym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego.

W zajęciach z terapii pedagogicznej uczestniczą dzieci, które mają trudności z:

  • pisaniem,
  • czytaniem,
  • liczeniem,
  • małą i dużą grafomotoryką,
  • koncentracją uwagi,
  • trudności szkolne np.: dysgrafia, dyskalkulia, dysleksja

W zajęciach biorą udział dzieci w młodszym wieku szkolnym, bo od tego wieku można tak naprawdę diagnozować poprawnie ryzyko dysleksji.