Psychoterapia

Psychoterapia to jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia, stosuje się różne rodzaje i metody psychoterapii.

Psychoterapia to nie tylko metoda leczenia zaburzeń psychiki. Stosuje się ją również do "ulepszania" natury psychicznej i zwiększania potencjału osobowościowego. Psychoterapia potrafi wpłynąć na zmianę postawy i poprawić zdolności radzenia sobie z niektórymi emocjami.

Celem terapii jest oduczenie pacjenta starych, nieprawidłowych reakcji oraz wypracowanie nowych zachowań i zmiana sposobu jego myślenia. Terapia bazuje na podejściu edukacyjnym – pacjent nabywa umiejętności, dzięki którym sam będzie mógł rozwiązać swoje problemy.