Logorytmika

Metoda wspomagania rozwoju mowy u dzieci w terapii i profilaktyce logopedycznej poprzez usprawnienie ruchowe, słuchowe i słowne z zastosowaniem elementów muzyki, w tym rytmu jako czynnika porządkującego.

Cele logorytmiki:

  • usprawnienie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy;
  • wyrabianie szybkiej reakcji na bodźce dźwiękowy, wzrokowy lub ruchowy;
  • rozwijanie umiejętności sprawnego wykonania ruchu z zakresu motoryki dużej i małej;
  • wspieranie rozwoju, naśladowania i zabawa „na niby”;
  • wzrost świadomości swojego ciała i sprawczości;
  • rozwój sfery emocjonalnej i społecznej;
  • uwrażliwienie na aspekty prozodyczne mowy;
  • zwrócenie uwagi na rytmiczność i sekwencyjność mowy;
  • wzbogacenie słownika czynnego i biernego;
  • stymulowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.