Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana

Metoda Domana ma na celu wsparcie zintegrowanego i całościowego rozwoju dziecka we wszystkich obszarach, a nauka czytania jest jedynym z pozytywnych skutków jego metody. Metoda nauki czytania opracowana przez Domana z powodzeniem może być dedykowana na przykład dzieciom z Autyzmem, Zespołem Aspergera, z Zespołem Downa, afazją, dzieciom po dziecięcym porażeniu mózgowym.