Terapia rodzin

Terapia rodzin oparta jest na zasobach i rozwiązaniach. Terapii poddaje się całą rodzinę, bo to ona ma problem wynikający ze stosunków, wartości i norm, które w niej obowiązują. Pacjent wyróżnia się tym, że u niego najbardziej dramatycznie manifestują się objawy. Źródłem problemów są zakłócenia komunikacji w rodzinie. Ważne jest aby członkowie rodziny nauczyli porozumiewać się między sobą oraz rozumieć siebie nawzajem.