Terapia uzależnień

Terapeuta uzależnień pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków oraz uzależnieniami behawioralnych takimi jak hazard.

Zajmuje się również osobami współuzależnionymi :

 • rodziną uzależnionych;
 • osobami z problemami  DDA –  Dorosłe Dzieci Alkoholików ;
 • osobami z problemami DDD – Syndrom dorosłego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej;
  • osobami z problemem dorastania w rodzinach w których występował problem :
  • Uzależnień;
  • Przemoc;
  • Zdrady;
  • Choroby przewlekłe.