Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Oddziaływania te mają na celu:

  • korygowanie zaburzeń mowy
  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
  • usprawnianie funkcji pokarmowych
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
  • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
  • stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna)

Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.