Funkcje wykonawcze

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych metod terapii i wspierania rozwoju dziecka. Program opracowany został w oparciu o koncentruje się na zasobach, a nie na deficytach dziecka, w której terapeuta nie uczy gotowych strategii, tylko stymuluje dziecko do poszukiwań własnych rozwiązań .

Program stymulacyjny wykorzystuje podłogę interaktywną (jako bodziec motywujący) stwarza możliwość organizacji odpowiedniego środowiska, w którym dzieci we własnym tempie mogą stawiać sobie cele, planować, uczyć się na błędach, a jednocześnie bawić się wspólnie z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel, rozwijając kluczowe umiejętności, jakimi są funkcje wykonawcze.

Podczas zajęć z wykorzystaniem programu rozwijane są takie umiejętności wykonawcze, jak:

  • Hamowanie - zdolność do hamowania impulsywnych reakcji.
  • Utrzymywanie uwagi - zdolność koncentracji na zadaniu pomimo bodźców przeszkadzających.
  • Rozpoczynanie zadań - zdolność do rozpoczynania działań bez zwłoki, sprawnie i w określonym czasie.
  • Pamięć robocza - przechowywanie informacji w celu ich przetwarzania; zapamiętywanie wskazówek, etapów działań.
  • Planowanie/ustalanie celów, priorytetów - wyznaczanie celów, planowanie kolejnych kroków, określenia, na czym należy się skupić.
  • Organizacja - systemy porządkujące informacje, materiały, przestrzeń i czas.
  • Elastyczność/giętkość poznawcza - umiejętność dostosowania własnych działań do określonej sytuacji, elastyczna adaptacja do wymagań środowiska.
  • Umiejętność korzystania z informacji zwrotnych - zmiana zachowania i działania, wynikająca z reakcji na innych i innych na nas.
  • Metapoznanie - zdolność uświadamiania sobie własnych emocji, formułowania uogólnień na temat siebie i świata, rozumienia swoich procesów myślowych.