Dr Neuronowski

Dr Neuronowski® program terapeutyczny wspomagający rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi. Program Dr Neuronowski usprawnia funkcje poznawcze, tj.:

 • świadomość fonologiczną,
 • słuch fonematyczny,
 • rozumienie mowy,
 • sekwencjonowanie dźwięków,
 • pamięć,
 • szybkość reagowania,
 • uwagę i funkcje wykonawcze.

Program zapewnia:

 • intensywną i wielomodalną stymulację;
 • stymulację dostosowaną indywidualnie do użytkownika, tj. do wieku i zdiagnozowanych zaburzeń;
 • możliwość wyboru terapii w zależności od  kłopotów poznawczych;
 • adaptacyjność, tj. poziom trudności dopasowany indywidualnie i stale monitorowany;
 • rozbudowany system motywacyjny.